UJK zwiększa możliwości terapii radiacyjnej

UJK zwiększa możliwości terapii radiacyjnej

W Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uruchomiono jedyne w kraju, kompleksowe laboratorium szkoleniowo-edukacyjne wyposażone w nowoczesny symulator terapii radiacyjnej VERT. W uroczystym otwarciu obiektu udział wziął członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski, radny Sejmiku Waldemar Wrona oraz Bogumiła Niziołek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. 

VERT jest interaktywnym symulatorem pracującym w środowisku rzeczywistości wirtualnej (VR) 3D. Powstała w Instytucie pracownia wspomagana jest przez dwa wielostanowiskowe nowoczesne systemy planowania radioterapeutycznego, co pozwoli na realizację szkoleń z zakresu planowania leczenia w dowolnej technice napromieniania dla większości komercyjnie dostępnych akceleratorów różnych producentów.

Laboratorium zostało sfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R, tytuł projektu „MEDPAT – Doposażenie zakładów naukowych – badania z zakresu ochrony zdrowia”. Koszt przedsięwzięcia to ponad 40 mln zł.

– Dostęp do technologii na światowym poziomie, to główna korzyć i cel tego bardzo innowacyjnego, jak na nasz region projektu. Cieszę się, że tak nowoczesna pracownia wykorzystująca system wirtualnej rzeczywistości przyczyni się do ulepszenia procesu kształcenia studentów medycyny oraz będzie służyć świętokrzyskim pacjentom – zaznaczył Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa.

Otwarcie pracowni odbyło się w ramach dwudniowej konferencji naukowej „Wirtualna rzeczywistość – nowe narzędzie w szkoleniu fizyków medycznych, elektoradiologów i radioterapeutów” organizowanej przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Lokalizacja