Bezpłatna nauka języka angielskiego dzięki środkom z EFS

Bezpłatna nauka języka angielskiego dzięki środkom z EFS

144 osoby z powiatów kieleckiego i skarżyskiego mają szansę na podniesienie swoich umiejętności w zakresie języka angielskiego. W Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach, umowę o dofinansowanie projektu „Znajomość języka angielskiego – sukcesem w pracy” podpisali marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik z Michałem Zatorskim, prezesem zarządu Akademii Przedsiębiorczości Spółka z o.o. W spotkaniu uczestniczyła również Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

– Akademia Przedsiębiorczości to beneficjent, który realizuje już kolejny projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Tym razem, jego uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych kursów języka angielskiego. Zachęcam do skorzystania z tej oferty, znajomość języka obcego stwarza większe szanse na rynku pracy – powiedziała wicemarszałek Renata Janik.

Img 3
Renata Janik, Andrzej Bętkowski, Michał Zatorski, Aleksandra Marcinkowska

Wartość projektu wynosi 419 731,20 zł, zaś kwota dofinansowania 377,757,20 zł. Jego realizacja rozpocznie się 1 lipca 2019r. i potrwa do 31 października 2020r.
Uczestniczyć w nim będą 144 osoby powyżej 25. roku życia, również osoby z niepełnosprawnościami. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji językowych w zakresie języka angielskiego. Zorganizowany zostanie kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz średniozaawansowanym.

-Uczestnicy projektu otrzymają podręczniki do nauki języka angielskiego i będą uczestniczyć w dwóch poziomach zajęć. Dla podstawowego poziomu to 240 godzin zajęć grupowych, a dla poziomu średniozaawansowanego 120 godzin. Zajęcia prowadzić będą wykwalifikowani lektorzy. Kursy zostaną zakończone egzaminem zewnętrznym i kursanci otrzymają Międzynarodowy Certyfikat APTIS, uznawany w krajach Unii Europejskiej.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych. Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lokalizacja