Przewodniczący Sejmiku spotkał się z Prezydium Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Sejmiku spotkał się z Prezydium Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Następnej sesji młodzieżowych radnych województwa, inicjatyw i uchwał podejmowanych przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego oraz strategii rozwoju województwa dotyczyło spotkanie prezydium tego organu z przewodniczącym Sejmiku Województwa, Andrzejem Prusiem.

Najbliższa sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa zaplanowana jest na 23 lutego. Mają na niej zostać poruszone kwestie regulaminu działania Sejmiku, sprawy wakatów w tym gremium i konkursu wiedzy o województwie świętokrzyskim.

Podczas spotkania mówiono nie tylko o tym posiedzeniu, ale również o dalszym udziale młodzieżowych radnych w pracach nad rozwojem województwa.

– Stopniowo przystępujemy do tworzenia bardzo ważnego dokumentu, jakim jest strategia województwa i wasz głos, wasze pomysły jako młodzieży będą tu konieczne i niezwykle ważne. Kierunkujemy rozwój na kolejne 5 czy 10 lat i on będzie już dotyczył bezpośrednio was i być może wy jako dorośli radni będziecie w jej warunkach działać dla dobra samorządu. Na pewno będziemy was prosić o wskazanie tych obszarów, które są według was istotne – mówił przewodniczący Sejmiku, Andrzej Pruś. Zaproponował również, by radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa spotykali się z młodymi ludźmi, którzy już odnieśli sukces w działalności samorządowej lub społecznej i czerpali z ich doświadczeń.

Magdalena Malec, przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego powiedziała, że radni będą chcieli obserwować prace dorosłego Sejmiku.

– Chcemy uczestniczyć również w posiedzeniach komisji Sejmiku, przysłuchując się obradom i poznawać prace komisji dorosłego Sejmiku byśmy zbierali również tam doświadczenia – mówiły Magdalena Malec i Julia Dziuba.

Barbara Zamożniewicz mówiła także o programie Świętokrzyskie Dla Młodych, wyrażając chęć przypomnienia go i przedstawienia dotychczasowych efektów programu.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. W czasie pracy w Sejmiku radni maja okazję nauczyć się pracy w grupie, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia oraz negocjowania.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego został powołany w czerwcu 2018 roku podczas uroczystej gali 20-lecia województwa świętokrzyskiego. Składa się z 35 młodych osób, przedstawicieli rad młodzieżowych, organizacji pozarządowych, samorządów uczniowskich czy studenckich. Celem powołania Młodzieżowego Sejmiku było zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w działania samorządu województwa, w tym kreowanie polityki regionalnej oraz podniesienie ich umiejętności społecznych. Sejmik Młodzieżowy będzie mógł w pewnym zakresie współpracować z „dorosłym” Sejmikiem Województwa.

Galeria zdjęć

Lokalizacja