Kancelaria Sejmiku

Dyrektor Kancelarii Sejmiku:

Marta Solińska – Pela

tel. 41/ 395 19 44
e-mail: marta.solinska-pela@sejmik.kielce.pl

sekr.ks@sejmik.kielce.pl

W skład Kancelarii Sejmiku wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Organizacyjnych i Finansowych
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Sesji Sejmiku
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Komisji Sejmiku

Informacje szczegółowe o zakresie działania: