Aktualności Kancelarii Sejmiku

Obradować będzie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 7 lipca 2021 roku, o godz. 13.00. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie hybrydowym – w formie wideokonferencji z użyciem systemu eSesja –  stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842.)

Przewodniczący Komisji Zdrowia Polityki Spolecznej I Spraw Rodziny Waldemar Wrona Na Posiedzeniu Zdalnym 17.05.2021

Z obrad Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Zaopiniowanie sprawozdań i projektów uchwał za 2020 rok, w tym z wykonania budżetu województwa, Raportu o Stanie Województwa oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego to dominujące tematy obrad Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny, której przewodniczył radny Waldemar Wrona. W spotkaniu uczestniczył Marek Bogusławski wicemarszałek województwa oraz Tomasz Jamka Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostało przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja.

Maciej Gawin Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego, Jacek Sułek Dyrektor Departamentu Inwestycji I Rozwoju, Tomasz Janusz Zastępca Przewodniczącego Departamentu Inwestycji I Rozwoju

Obradowała Komisja Samorządu Terytorialnego

23 czerwca b.r. odbywało się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2020 r oraz „Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku”, jak również przedstawienie informacji z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 za rok 2020 to główne punkty programu zdalnych obrad Komisji Samorządu Terytorialnego. Obradom przewodniczył radny Maciej Gawin. W posiedzeniu uczestniczyli Marek Bogusławski wicemarszałek województwa oraz Marek Jońca Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu I Turystyki 18.06.2021.

Z obrad Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

W piątek, 18 czerwca br., obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. Radni, podczas spotkania, pozytywnie zaopiniowali „Raport o Stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2020 rok” oraz sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za 2020 rok. Członkowie Komisji, w wyniku głosowania, włączyli do porządku obrad dyskusję nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2021 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta i Gminy Busko – Zdrój z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ,,Chopin in memoriam” w ramach XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju. Pozostałymi tematami, nad którymi pochylili się radni podczas obrad Komisji były projekty uchwał w sprawie przyjęcia Regulaminów przyznawania stypendiów uczniom liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych. Oba projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. Posiedzenie Komisji odbyło się pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego Pawła Krakowiaka. W obradach uczestniczyła wicemarszałek Renata Janik oraz Członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostało przeprowadzone w trybie hybrydowym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja.

Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy alei dziewięciu wieków Kielc trzy. Ujęcie z lotu ptaka

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

24 czerwca 2021 roku, o godz. 09.00., będzie obradować Komisja Budżetu i Finansów. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842).

Obrady Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się 24 czerwca 2021 roku, o godz. 13.00. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842).

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Obrady Komisji Edukacji, Kultury i Sportu odbędą się 18 czerwca 2021, o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, sala 202, al. IX Wieków Kielc 3. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie hybrydowym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842.)

Wyświetlane od 1 - 10 z 922