Aktualności Sejmiku Młodzieżowego

Marszałek Andrzej Bętkowski I Przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś. Na pierwszym planie miniaturki flag państwowych, województwa świętokrzyskiego i Unii Europejskiej

O polityce młodzieżowej w międzynarodowym gronie

Dyskusja na temat polityki młodzieżowej oraz promocji aktywności społecznej i edukacji pozaformalnej wśród młodych ludzi była głównym tematem podczas międzynarodowego spotkania z uczestnikami projektu „Cities for YOUTH” realizowanego przez Gminę Starachowice w ramach Programu Erasmus+ w partnerstwie z Miastem Santarem w Portugalii, Kłajpeda na Litwie, oraz organizacjami pozarządowymi – Institute of Research & Training on European Affairs IRTEA z Grecji oraz ACD LaHoya z Hiszpanii.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś, wicedyrektor ds. pedagogicznych ŚCDN Krzysztof Łysak oraz przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Zofia Mogielska gratulują sobie porozumienia o współpracy

Młodzieżowy Sejmik oraz ŚCDN nawiązali współpracę

Wspieranie aktywności młodych ludzi, rozwijanie ich umiejętności i kompetencji społecznych w obszarze przywództwa oraz promowanie postaw odpowiedzialności za region i mieszańców – to zapisy porozumienia o współpracy, jakie zawarły Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Dokument, w obecności przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Prusia, podpisali wicedyrektor ds. pedagogicznych ŚCDN Krzysztof Łysak oraz przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Zofia Mogielska.

Uczestnicy Debaty W Starachowicach Pn. Jak Wspierać Młodzież W Realizacji Ich Pomysłów

Starachowice – miasto młodzieży

17 czerwca 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Starachowicach odbyło się podsumowanie projektu Starachowickiej Mapy Aktywności Młodzieżowej. Spotkaniu towarzyszyła debata „Jak wspierać młodzież w realizacji ich pomysłów”, w której uczestniczyli: Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Aneta Nasternak, zastępca prezydenta Starachowic, Michał Walendzik, przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach, Marta Solińska-Pela, dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Zofia Mogielska, przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Uroczystość Zakończenia Konkursu Wiedzy

Nagrody dla uczniów, znawców regionu świętokrzyskiego

W Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach o tytuł największego znawcy historii i współczesności naszego regionu rywalizowali uczniowie ze świętokrzyskich szkół. Konkurs Wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej zorganizował Młodzieżowy Sejmik i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik. Sukcesów i powodzenia w konkursie wszystkim jego uczestnikom życzyli przewodniczący Andrzej Pruś oraz Tomasz Jamka członek Zarządu Województwa.

Plakat: Konkurs Wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej

KONKURS WIEDZY O ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

15 dwuosobowych drużyn ze szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego będzie rywalizować w Konkursie Wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy czwartek, 17 czerwca, w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Honorowy patronat nad konkursem, którego organizatorami są Młodzieżowy Sejmik i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, objęli przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik.

Wyświetlane od 1 - 10 z 97