Aktualności Sejmiku Młodzieżowego

Andrzej Pruś, Zbigniew Koniusz,kazimierz Mądzik, Justyna Łakomiec

Świętokrzyski biznes stawia na młodzież. “Z przedsiębiorcą na Ty”

W Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach odbyła się konferencja “Z przedsiębiorcą na Ty”, zainicjowana przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Wzięło w niej udział ponad 100 uczniów ze świętokrzyskich szkół m.in. z Kielc, Jędrzejowa, Staszowa, Starachowic, Końskich, Tumlina, Sichowa Dużego. Wraz z ekspertami ds. biznesu, nauczycielami, doradcami zawodowymi młodzi dyskutowali o swoich możliwościach rozwijania ścieżki kariery, uczyli się jak przygotowywać biznesplan, słuchali o trendach w światowej gospodarce, przewidywanych na najbliższe dekady. Konferencję otworzył przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś.

Zdjęcie Wspólne Odznaczonych

Wręczono Honorowe Odznaki Województwa Świętokrzyskiego

We wtorek 20 grudnia, podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, wręczono Honorowe Odznaki Województwa Świętokrzyskiego przyznane Kazimierze Zapałowej, Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej, Polskiemu Radiu Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” S.A., profesorowi Zbigniewowi Wójcikowi, Mieczysławowi Bąkowi i Targom Kielce S.A. Odznaczenia przekazali wyróżnionym osobom i podmiotom marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś. W spotkaniu wzięli udział również wicemarszałek Marek Bogusławski, członkowie Zarządu Marek Jońca i Tomasz Jamka.  

Wszyscy Uczestnicy Konkursu Z Dyplomami I Nagrodami

ZNAMY ZWYCIĘZCÓW SPRAWDZIANU WIEDZY O REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

W siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach rozstrzygnięty został II Konkurs Wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej. O laur zwycięstwa rywalizowało 17 dwuosobowych reprezentacji szkół ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Zwyciężyli przedstawiciele Zespołu Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie. Nagrody wręczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś i dyrektor Kancelarii Sejmiku Marta Solińska-Pela oraz dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Anna Ciulęba i wiceprzewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Amelia Rudnicka. Inicjatorem organizacji wydarzenia był Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.

Grafika Konkurs Wiedzy O Ziemi Świetokrzyskiej

KONKURS WIEDZY O ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

17 dwuosobowych reprezentacji szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego będzie rywalizować w II edycji Konkursu Wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej. Wydarzenie odbędzie się 15 grudnia w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Honorowy patronat nad konkursem, którego organizatorami są Młodzieżowy Sejmik i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Kancelaria Sejmiku, objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Młodzieżowa Rada Powiatu Włoszczowskiego

Młodzieżowi Radni Powiatu Włoszczowskiego złożyli ślubowanie

Uroczystą sesją inauguracyjną rozpoczęła swoją działalność Młodzieżowa Rada Powiatu Włoszczowskiego I kadencji. Gościem wydarzenia był przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, który gratulował radnym wyboru oraz zadeklarował  pełne wsparcie ze strony samorządu województwa w działaniach na rzecz włoszczowskiej społeczności. W uroczystości wzięli także udział poseł na Sejm RP Bartłomiej Dorywalski, radny Województwa Artur Konarski, Veronika Kurdybakha, radna Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz dyrektor Kancelarii Sejmiku Marta Solińska-Pela.

Sala Obrad Sejmiku

Obradował Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

W Starachowicach, w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyła się IV sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni dyskutowali m.in. o przygotowywanych przedsięwzięciach dedykowanych młodzieży, zaopiniowali także projekt rocznego Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 r., który zostanie poddany dyskusji w trakcie sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Wyświetlane od 1 - 10 z 168