Unijne dofinansowanie dla Kielc

Unijne dofinansowanie dla Kielc

28 sierpnia 2013 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WŚ na lata 2007-2013 podpisał  z Gminą Kielce umowę o dofinansowanie w ramach Działania 6.1,, Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu’’ na realizację inwestycji  pn.  „Rewitalizacja miasta Kielce – przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion – Ogród”.

Koszt całkowity inwestycji wynosi  18 864 224,56 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR 9 960 000,00 PLN.