Unijne środki na termomodernizację szkół, świetlic i obiektów kultury

Unijne środki na termomodernizację szkół, świetlic i obiektów kultury

Ponad 10,5 miliona złotych unijnego dofinansowania trafiło do gmin: Wojciechowice, Fałków, Końskie oraz Moskorzew na zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa możliwa będzie termomodernizacja szkół, hali sportowych, świetlic wiejskich i obiektów kultury.

Łączna wartość projektów to ponad 17 milionów złotych. – Cieszymy się, że udało nam się jeszcze w tym roku zakontraktować te projekty, gdyż beneficjenci będą mogli szybciej ruszyć z ich realizacją – zaznacza Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Jak dodaje, ostateczny termin wydatkowania środków to rok 2023, jednak każdy z projektów może zostać zrealizowany wcześniej.

Największe dofinansowanie – 4 miliony 42 tysiące złotych otrzymała gmina Fałków. W ramach inwestycji przeprowadzona będzie kompleksowa termomodernizacja szkół podstawowych w Fałkowie i Czermnie, hali sportowej w Fałkowie oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermnie. Prace będą polegać na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, wymianie oświetlenia, montażu instalacji fotowoltaicznej, dociepleniu budynków oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

Ponad 3 miliony złotych wsparcia trafiło do gminy Końskie na termomodernizację skrzydła wschodniego i zachodniego Zespołu Parkowo-Pałacowego, Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu wraz z salą gimnastyczną, a także Wiejskiego Domu Kultury w Kornicy. W ramach prac wykonane zostanie docieplenie ścian zewnętrznych i dachów, wymieniona stolarka okiennej i drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznych, modernizacja systemu ogrzewania oraz kompleksowa wymiana oświetlenia na energooszczędne.

Gmina Wojciechowice otrzymała blisko 1,5 miliona złotych na termomodernizację szkoły podstawowej w Gierczycach, świetlicy wiejskiej w Bidzinach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowicach. Realizacja projektu umożliwi poprawę jakości powietrza, poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Całkowita wartość modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, wymiany oświetlenia na energooszczędne, montażu instalacji fotowoltaicznej, docieplenia budynków oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej to blisko 2,3 mln zł.

Wartość dofinansowania z RPO dla gminy Moskorzew to ponad 2 miliony złotych. Dzięki tym środkom możliwa będzie termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewiskach oraz w Moskorzewie. Inwestycja zakłada docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi, wykonanie nowej instalacji odgromowej, modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródła ciepła na piec opalany biomasą.