Uniwersytet przyjazny każdemu

Uniwersytet przyjazny każdemu

W ramach Światowego Dnia Świadomości i Autyzmu, 3 kwietnia w Kielcach odbędzie się spotkanie pod hasłem „Uniwersytet przyjazny każdemu”. Spotkanie ma na celu zwrócenie uwagi na potencjał intelektualny i uzdolnienia osób ze spektrum autyzmu oraz pokazanie, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest miejscem przyjaznym i otwartym dla każdego.

Organizatorami spotkania są: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi „Otwórzmy Świat” oraz Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji.

Celem wydarzenia jest także dążenie do integracji osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi ze społeczeństwem oraz przeciwdziałanie objawom dyskryminacji tych osób i ich rodzin, zminimalizowanie ich izolacji społecznej, przez co każdy mógłby realizować się i znaleźć własne miejsce.

Spotkanie adresowane jest w szczególności do do rodziców, którzy wychowują dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, władz Uczelni, pracowników naukowych wszystkich wydziałów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, nauczycieli oraz specjalistów, którzy spotykają się na co dzień z osobami, u których wystąpiły zaburzenia na tle neurologicznym.

W programie spotkania wykłady na temat:
• Biologiczne uwarunkowania zdolności intelektualnych osób ze spektrum autyzmu
• Kulturowo-językowy obraz osób przejawiających zachowania o charakterze autystycznym
• Uniwersytet Jana Kochanowskiego jako miejsce przyjazne i otwarte dla każdego

Gościem spotkania będzie: dr hab. Janusz Król, prof. UJK – prorektor ds. dydaktycznych i studenckich. Wykłady wygłoszą: dr hab. Andrzej Kominek, prof. UJK, prezes Stowarzyszenia na rzecz osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi Otwórzmy Świat oraz dr Ewa Boksa, logopeda i pracownik naukowy Zakładu Komunikacji Językowej UJK w Kielcach.

Spotkanie odbędzie się 3 kwietnia, godz. 10.00 (ul. Świętokrzyska 15, Kielce) budynek G, sala B5 (parter).