Odznaka Honorowa Województwa Świetokrzyskiego

Uroczysta sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – transmisja online

We wtorek 20 grudnia br. w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej odbędzie się uroczysta sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, w trakcie której wręczone zostaną Odznaki Honorowe Województwa Świętokrzyskiego, nadawane przez marszałka województwa świętokrzyskiego na wniosek Komisji Odznaki. Transmisję z wydarzenia można obejrzeć na stronie esesja.tv.  

W IX edycji o nadanie Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego wpłynęło 21 wniosków, w tym 13 dla osób fizycznych i 8 dla podmiotów. Komisja Odznaki spośród przedstawionych kandydatur wyłoniła 6 podmiotów.

Odznaka Honorowa to szczególne wyróżnienie ustanowione przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego za zasługi w działalności państwowej i społecznej na rzecz rozwoju naszego regionu, ale również osób, które w sposób szczególny promują województwo świętokrzyskie.

Odznaka może być nadawana osobom fizycznym i prawnym, organizacjom społecznym, związkom zawodowym, pracodawcom, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, miejscowościom i innym podmiotom, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla województwa świętokrzyskiego, a w szczególności za zasługi w dziedzinach:

  1. rozwoju społeczno-gospodarczego województwa świętokrzyskiego,
  2. nauki i oświaty, kultury i sztuki związane z województwem świętokrzyskim,
  3. badań naukowych,
  4. ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, obronności i przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym,
  5. rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego,
  6. popularyzacji walorów i osiągnięć województwa świętokrzyskiego na arenie krajowej i międzynarodowej.

W Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego, wybranej przez Sejmik, zasiadają: przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś jako przewodniczący Komisji, marszałek Andrzej Bętkowski, wiceprzewodniczący Sejmiku: Mieczysław Gębski i Henryk Milcarz, prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba – rektor Politechniki Świętokrzyskiej, prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek – rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Robert Jaworski – prezes Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Jerzy Kolarz – przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego, Marcin Perz – prezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, Sławomir Micek – wiceprezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Kielecki, Bogusław Wiłkomirski – wiceprezes Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Mieczysław Kasiński – wiceprezes Zarządu Okręgu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich, Janusz Piątek – prezes Zarządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, Oskar Frydrych – przewodniczący
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz przedstawiciele Sejmiku Województwa: Marek Bogusławski, Andrzej Swajda i Grzegorz Świercz.

Uroczystej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego towarzyszyć będzie akcja „Świąteczne pierniczki”, której organizatorem jest Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego – Komisja Współpracy Zagranicznej. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie rehabilitacji, konsultacji lekarskich i zakupu specjalistycznego sprzętu dla 19-miesięcznego Kubusia Guzala z gminy Ćmielów. Młodzieżowi radni będą sprzedawać pyszne, pięknie zdobione pierniki, upieczone przez panie z kół gospodyń wiejskich w województwie świętokrzyskim. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na leczenie chłopca.

Chłopczyk od urodzenia walczy o zdrowie i życie, zdiagnozowano u niego rozszczep kręgosłupa – przepuklinę oponowo – rdzeniową, w późniejszym czasie także przepuklinę pachwinową. W swoim krótkim życiu przeszedł kilka operacji, dzięki którym żyje i jest ze swoimi ukochanymi rodzicami. Musi być poddany intensywnej rehabilitacji, potrzebuje turnusów rehabilitacyjnych i specjalistycznego sprzętu, dzięki któremu będzie mógł jeszcze bardziej i mocniej walczyć o swoje zdrowie. To ogromne koszty, których jego rodzice nie są w stanie sami udźwignąć.
Akcja pomocy Kubusiowi jest prowadzona również w szkołach, których uczniami są młodzieżowi radni, m.in. w Opatowie, Jędrzejowie i Włoszczowie.

Przedsięwzięcie zainicjowane przez radną Młodzieżowego Sejmiku Veronikę Kurdybakhę jest organizowane po raz trzeci. W ubiegłych latach podczas akcji „Świąteczne pierniczki” zbierane były pieniądze na leczenie 13-miesięcznej Antosi Majewskiej, mieszkanki Skarżyska-Kamiennej oraz 9-letniej Elizy Perkosz z Bliżyna.