Uroczystości 15-17 listopada

W Kazimierzy Wielkiej Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wezmą udział w uroczystym otwarciu zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce.

 

Jego budowa kosztowała ponad 10 mln zł. 60 proc. środków potrzebnych na realizację inwestycji pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. 21-hektarowy zbiornik ma przede wszystkim podwyższyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w okolicach Kazimierzy Wielkiej. Będzie także wykorzystywany jako obiekt sportowo-rekreacyjny.

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego spotka się z ekspertami z Banku Światowego, z którymi rozmawiać będzie na temat zdefiniowana „inteligentnych specjalizacji” regionu (konkretnych, charakterystycznych dla Świętokrzyskiego dziedzin gospodarki na których należy oprzeć rozwój gospodarczy województwa) i włączenia ich do tworzonej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego.

Uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów z powiatów: ostrowieckiego, skarżyskiego i starachowickiego odbyło się w Starachowicach. Gościem uroczystości był wicemarszałek Grzegorz Świercz. W tym roku szkolnym w województwie świętokrzyskim stypendia otrzymało 143. stypendystów. Wśród nich znajdują się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli wysokie noty w różnych przedmiotach oraz medaliści największych krajowych olimpiad i konkursów.

30-lecie istnienia obchodzi Szpital Specjalistycznego św. Łukasza w Końskich. Uroczystości jubileuszowe połączone zostały z otwarciem przebudowanego bloku operacyjnego. Gościem uroczystości będzie wicemarszałek Grzegorz Świercz.
Przebudowa bloku operacyjnego to najważniejsza i najdroższa inwestycja koneckiego szpitala. Całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie 19 mln zł, z czego 7 mln zł pochodziło z funduszy europejskich, a 4,1 mln przekazał na ten cel powiat konecki. W ramach inwestycji rozbudowano część szpitala, ściany sal operacyjnych wyłożone zostały szklaną wykładziną, zwiększono liczbę miejsc na oddziale intensywnej terapii z 6 do 10, wymieniono także sprzęt medyczny służący do ratowania życia.

Na zaproszenie wójta gminy Górno Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiegoweźmie udział w otwarciu drogi powiatowej Górno – Daleszyce – Borków. W ramach inwestycji całkowicie została przebudowana droga przez Górno od skrzyżowania z trasą krajową Kielce – Opatów do granicy gminy.

Sobota

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbędzie się uroczystość z okazji jubileuszu 20-lecia Kieleckiego Bractwa Andrzejowego. Gośćmi imprezy będą marszałek Adam Jarubas i wicemarszałek Grzegorz Świercz.

Na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Oddział Świętokrzyski wicemarszałek Grzegorz Świercz uczestniczył będzie w uroczystych obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, które odbędą się w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Od godz. 10:00 prowadzone będą badania przesiewowe, konsultacje lekarskie i dietetyczne, nauka pierwszej pomocy oraz komputerowe badania stóp. W programie spotkania także: wręczenie odznaczeń i dyplomów, wykłady: prof. Jacka Sieradzkiego pt. „Nowoczesne leczenie cukrzycy typu 2”, prof. dr hab. med. Mieczysława Szaleckiego pt. „Żywienie istotnym elementem terapii cukrzycy”, dr Magdaleny Doleckiej – Ślusarczyk pt. „Insulinoterapia w cukrzycy typu 2” oraz warsztaty „Dieta cukrzycowa w praktyce” – degustacja i „Przez ruch do zdrowia”.

Niedziela

Koncerty zespołów regionalnych, konkursy, wręczenie stypendiów dla najzdolniejszej młodzieży – to tylko niektóre atrakcje jakie przygotowali organizatorzy tegorocznego XI Dnia Kultury i Tradycji Gminy Bieliny. Gośćmi imprezy będą wicemarszałek Grzegorz Świercz i Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

W Opatowie odbędą się 18. Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych Ochotniczych Straży Pożarnych. Uroczystości rozpocznie o godz. 9.00 msza święta w kolegiacie świętego Marcina w Opatowie. O godzinie 11.00 w Opatowskim Ośrodku Kultury zaprezentują się amatorskie Zespoły Artystyczne Ochotniczych Straży Pożarnych. Gościnnie wystąpią dziecięcy zespół taneczny ZEZ z Jastrzębia Zdroju oraz młodzieżowa orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Krasocin. W imprezie weźmie udział Kazimierz Kotowski, członek zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

W Świętej Katarzynie Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego spotka się z mieszkańcami,z którymi rozmawiał będzie na temat rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 752 na odcinku przez Świętą Katarzynę.

Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego uczestniczył będzie w uroczystych obchodach jubileuszu 65 – lecia Koła Łowieckiego Nr 2 „Pionier” w Kazimierzy Wielkiej.

Źródło: Biuro Prasowe UM