Uroczystości 21-22 lutego

Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak, członkowie Zarządu Województwa będą gośćmi gali finałowej XI plebiscytu „Lekarz Roku 2013”. Podczas uroczystości, która odbędzie się w Hotelu Kongresowym nagrodzonych zostanie dziesięciu najpopularniejszych lekarzy z całego województwa. Uhonorowane zostaną również najbardziej przyjazne pacjentom przychodnie w regionie. Plebiscyt odbywał się pod patronatem marszałka województwa Adama Jarubasa.

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach z poprawną polszczyzną zmierzą mieszkańcy naszego regionu podczas Świętokrzyskiego Dyktanda. W akcji zorganizowanej po raz kolejny w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego weźmie udział Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Stokrotne Mądrości Dzierżyć”. Autorem dyktanda jest dr Marzena Marczewska, nauczyciel akademicki w Instytucie Filologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, etnolingwista, prodziekan Wydziału Humanistycznego UJK. W poprzedniej edycji Świętokrzyskiego Dyktanda udział wzięło ponad 100 osób.

                                                               ***
W Urzędzie Marszałkowskim Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Stałego Komitetu Sterującego (KS) Projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (SIPWŚ). W tematyce spotkania:
− informacja o stanie realizacji Projektu SIPWŚ,
− tereny inwestycyjne – przedstawienie sposobu realizacji w Projekcie,
− aktualizacja dokumentacji zarządczej do Projektu,
− nazwy domen dla systemu SIPWŚ,
− propozycje wykorzystania dostępnych środków finansowych jako rozszerzenie zakresu zadań w kategorii wydatków inwestycyjnych na podstawie zebranych informacji.

Sobota
W Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury (godz. 17.00) marszałek Adam Jarubas będzie gościem uroczystej gali konkursu „Osobowość Roku Gminy Pińczów”. Nominację do Tytułu Osobowości Gminy za 2013 rok otrzymali: Kapela Ponidzie, Pińczowskie Dinozaury, Koło Gospodyń Wiejskich Szarbkowsko – Chrabkowskie oraz Rada ds. Rodziny. Wyróżnienie „Osobowość Roku Gminy Pińczów” jest wyrazem uhonorowania i uznania społeczności lokalnej dla wyróżniających się osób, których działalność, dokonania i osiągnięcia w sposób znaczący wiążą się z Gminą Pińczów. Tytuł „Osobowość Roku Gminy Pińczów” nadawany jest przez Kapitułę pod Przewodnictwem prof. Adama Massalskiego. Dotychczasowymi laureatami tytułu są: Aleksander Staniszew, Bożena Szatkowska-Mostek, Tadeusz Kurczyna, Mieczysław Pikulski, Zygmunt Matuszczyk i Józef Piekoszewski.

Źródło: Biuro Prasowe UM