Uroczystości 5-7 września

W tym roku jubileusz 60-lecia powstania obchodzi Zakład Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. W uroczystościach rocznicowych w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach weźmie udział Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa.

Sobota
Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa będzie gościem uroczystych obchodów 95 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Drugni, gm. Pierzchnica.

Niedziela
Piknik Rodzinny z występami muzycznymi będzie symbolicznym zwieńczeniem prac związanych z realizacją projektu „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn”. Gościem uroczystego zakończenia prac będzie marszałek Adam Jarubas. Rewitalizacja Nowego Korczyna obejmowała wymianę infrastruktury podziemnej (sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej), remont nawierzchni jezdni i chodników i wymianę oświetlenia ulicznego na rynku i przylegających do niego ulicach. W starej części centrum miejscowości ustawiono elementy małej architektury – ławki, kosze czy latarnie. Wybudowano również budynek Punktu Informacji Turystycznej. Wyremontowany został plac festynowo – targowy, w ramach inwestycji oczyszczone zostało nadbrzeże rzeki Nidy, urządzona przystań kajakowa oraz niewielka plaża i kąpielisko. Na realizację inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 60% – ponad 2, 8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Pozostała część kwoty to środki własne Gminy.

Marszałek Adam Jarubas będzie gościem obchodów Święta Plonów Miasta i Gminy Jędrzejów.

7 września odbędzie się uroczyste oddanie do użytku wieży kościelnej na Świętym Krzyżu. Odbudowa wieży stanowiła część projektu unijnego „Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z odnową zabytków Świętego Krzyża”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. W uroczystości wezmą udział marszałek Adam Jarubas oraz Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa. Odbudowa wieży polegała na zamontowaniu na wysokości 31 metrów trzonu kamiennego hełmu wieży. Wybudowany został także na wysokości 35 metrów taras widokowy dla około 15-20 osób. Wkrótce zakończą się również prace budowlane we wnętrzu wieży, polegające między innymi na wykonaniu wiodących na jej szczyt stalowych schodów. Uroczyste oddanie do użytku wieży nastąpi dokładnie sto lat po jej zniszczeniu przez Austriaków.

Występy artystyczne, wypiek i degustacja chleba, kiermasz tradycyjnych wyrobów ludowych, pokaz przemiału zboża w żarnach – to tylko niektóre z atrakcji Święta Chleba, które odbędzie się w Parku Etnograficznym w Tokarni. Gościem imprezy będzie Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa. Święto Chleba rozpocznie o godz. 12.00 msza święta w Kościele z Rogowa, podczas której zostaną poświęcone chleb oraz wieniec dożynkowy. Po raz pierwszy zostanie zaprezentowany stary obrzęd dożynkowy związany z zakończeniem żniw.

Na zaproszenie Wójta Gminy Łagów oraz Nadleśnictwa Łagów Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa będzie gościem uroczystości patriotycznych w Orłowinach. Mieszkańcy Orłowin wsławili się wielką odwagą. Pomagali powstańcom w roku 1863. W latach 1920 i 1939 mieszkańcy Orłowin walczyli i ginęli w obronie Ojczyzny. Po rozbiciu oddziałów powstańczych pod Opatowem to tutaj powstańcy znaleźli oparcie. Z Orłowin wywodził się dowódca ówczesnego oddziału Batalionów Chłopskich. W czasie drugiej wojny światowej wieś Orłowiny została całkowicie zniszczona. Powracający po wojnie mieszkańcy, wybudowali swoje nowe domy w gminie Wojciechowice, gdzie w 1947 roku dekretem ówczesnego starosty Jana Kaczora, wieś została przeniesiona.

Źródło: Biuro Prasowe UM