Uroczystości, posiedzenia

Marszałek Adam Jarubas będzie gościem uroczystego otwarcia Oddziału Zamiejscowego Publicznego Przedszkola nr 2 w Busku-Zdroju z siedzibą w Dobrowodzie. Przedszkole powstało z myślą o dzieciach z terenów wiejskich, aby umożliwić im lepszy start w życie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich (ok. 410 tys. zł) oraz wniesieniu wkładu własnego przez gminę Busko-Zdrój (ok. 72 tys. zł) w ramach unijnego projektu „Kraina Przedszkolaka”.

W oddziale znajdzie się miejsce dla 18 dzieci w wieku 3-4 lata. Z przedszkolakami pracować będzie dwóch nauczycieli. Dzieci uczestniczyć będą w zajęciach m.in. z języka angielskiego, rytmiki i zajęciach z logopedą. Maluchy wezmą udział w zajęciach teatralnych, festynach i wycieczkach. Otrzymają wyżywienie oraz paczki z okazji różnych świąt. Jednostką realizującą projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet – IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” jest Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku – Zdroju.

Sprawozdaniu z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach za 2013 rok będzie poświęcone spotkanie marszałka Adama Jarubasa z zastępcą okręgowego inspektora pracy ds. prawno – organizacyjnych Janem Jóźwikiem.

W Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach marszałek weźmie udział w uroczystym przekazaniu sprzętu medycznego zakupionego przez Fundację ORIMARI w ramach organizowanej przez nią akcji charytatywnej. Zakupiono sprzęt medyczny o wartości 640 tysięcy złotych, w tym m. in.: inkubatory, respiratory i kardiomonitory. Fundacja ORIMARI pomaga dzieciom od 2006 roku. W ramach swojej działalności prowadzi programy rehabilitacyjne i profilaktyczne w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Organizuje charytatywne imprezy, z których dochód przeznacza na zakup sprzętu medycznego na potrzeby dziecięcych oddziałów szpitalnych na terenie całego kraju.

                                                            ***

Wicemarszałek Grzegorz Świercz przewodniczył będzie posiedzeniu Komitetu Monitorującego projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, podczas którego przestawiona zostanie informacja o stanie realizacji zadań projektowych.

                                                            ***

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Biuro Innowacji we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach są organizatorami III edycji Świętokrzyskiego Turnieju Innowacji i Kreatywności, którego celem jest rozwijanie wśród uczniów umiejętności logicznego myślenia, kompetencji kluczowych, postaw kreatywnych i umiejętności pracy w grupie oraz popularyzacja wiedzy na temat innowacyjności. Dzisiaj w Chęcinach odbędą się eliminacje turniejowe. Imprezę otworzy Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa. Podobnie jak w poprzednich latach, rywalizacja będzie przebiegać dwuetapowo: w marcu odbędą się eliminacje w 5 okręgach, a w maju finał wojewódzki. Trzyosobowe drużyny gimnazjalistów czekają m.in. zmagania z grami i zagadkami logicznymi oraz quizem wiedzy. Nowością będą zawody programowania robotów w trakcie finału. Zwycięzcy poszczególnych eliminacji i finału otrzymają atrakcyjne nagrody. Na uczestników rywalizacji czekają dodatkowe atrakcje – udział w pokazach naukowych z fizyki, chemii i robotyki. Wielki finał odbędzie się, podobnie jak w ubiegłych latach, z udziałem publiczności. Realizacja turnieju jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Źródło: Biuro Prasowe UM