Uroczystości, spotkania 25 listopada

Dobiegły końca prace przy budowie obwodnicy Rakowa, stanowiącej fragment drogi wojewódzkiej numer 764 Kielce – Staszów. Dzisiaj o godz. 14.00 obwodnica zostanie oficjalnie otwarta dla ruchu. Gośćmi uroczystości będą marszałek Adam Jarubas i członkowie Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak.

Nowa obwodnica przebiega przez drogę wojewódzką nr 764 łączącą Kielce ze Staszowem i południowo-wschodnią częścią województwa świętokrzyskiego. Zakres prac objął drogę o długości 2,9 km i polegał na budowie od podstaw jezdni obwodnicy o szerokości 7 metrów oraz obiektów inżynierskich: przepustów i zbiorników infiltrująco-odparowujących, a także przebudowę sieci wodociągowych, telekomunikacyjnych, sanitarnych i elektroenergetycznych. Wykonano również dwa ronda na skrzyżowaniach z drogą wojewódzką nr 764 (przed i za Rakowem) i rondo na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 756, a także miejsce postoju dla pojazdów ciężarowych i osobowych przystosowane do zamontowania wagi ważącej pojazdy ciężarowe. W ramach inwestycji powstało też skrzyżowanie z drogą powiatową (ul. Antoniowska) oraz drogi gospodarcze do działek sąsiadujących z obwodnicą. Prace o wartości niemal 15 mln zł brutto zrealizowała firma Skanska. Inwestorem projektu był Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

                                                                      ***
Na zaproszenie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach oraz Konserwatorium Muzycznego w Koszycach (Słowacja) wicemarszałek Grzegorz Świercz będzie gościem koncertu z okazji Dnia Patrona Szkoły „Tradycja, przyszłość – niech połączy nas muzyka”. Podczas uroczystości zostanie nadany oraz poświęcony sztandar Zespołu Szkół oraz nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Włodzimierzowi Dębskiemu – byłemu dyrektorowi szkoły.

                                                           ***

Ostatnie spotkanie w ramach współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych projektu pn. „Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej” odbędzie się w godzinach 10.00-16.00 w Muzeum Narodowym w Kielcach. Spotkanie pn. „Ekonomiczne aspekty współpracy międzynarodowej” organizują wspólnie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach. Podczas spotkania będą poruszane zagadnienia z zakresu priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego, roli współpracy międzynarodowej w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 oraz dobrych praktyk w realizacji projektów międzynarodowych. Zostanie również zaprezentowana Świętokrzyska Platforma Współpracy Zagranicznej jako multimedialne narzędzie wspierające działania podmiotów gospodarczych w obszarze współpracy międzynarodowej.

Źródło: Biuro Prasowe UM