Uroczystości, spotkania

Przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk weźmie udział w uroczystości nadania imienia Stanisława Staszica Zespołowi Szkół Budowlanych w Kielcach