Dsc 0411

Uroczysty jubileusz Technikum Leśnego w Zagnańsku

Przemarsz z pocztami sztandarowymi, msza święto celebrowana przez absolwenta szkoły – przeora Klasztoru na Jasnej Górze ojca Mariana Waligórę, koncert sygnalistów – uczniów działających w szkolnym Zespole Sygnalistów Myśliwskich oraz absolwentów, którzy reprezentowali Zespół Sygnalistów Myśliwskich Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, prezentacje multimedialne przybliżające życie szkoły – między innymi w taki sposób 9 czerwca 2018 roku uczczono jubileusz 50-lecia istnienia Technikum Leśnego w Zagnańsku. W uroczystości wzięli udział marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, radny Sejmiku Henryk Milcarz.


Jubileusz był bardzo ważnym momentem dla wielu pokoleń leśników, którzy właśnie w tej szkole zdobywali wykształcenie.

– To Wy przez 50 lat tworzyliście tę szkołę oraz jej historię. Tu w szkole uczymy się być uczniem, nauczycielem, pracownikiem. Zarówno przeszłość jak i współczesność to dla nas tworzących szkołę wspaniały czas, który nigdy nie pójdzie w zapomnienie – mówił Anna Kowalska, dyrektor Technikum Leśnego w Zagnańsku.

Program artystyczny został przygotowany w taki sposób, aby pokazać, że „Leśnik” to nowoczesna szkoła z tradycjami. Swoje umiejętności zaprezentowali sygnaliści – uczniowie działający w szkolnym Zespole Sygnalistów Myśliwskich oraz absolwenci, którzy reprezentowali Zespół Sygnalistów Myśliwskich Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. To był koncert łączący pokolenia

Ważnym i atrakcyjnym punktem programu był pokaz ptaków drapieżnych – w tym przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie i absolwenci działający w Sekcji Sokolniczej w Technikum Leśnym wraz z pierwszym opiekunem koła Jerzym Pawińskim.
Utwory z minionych lat oraz autorską piosenkę „50 lat minęło…” zaśpiewali uczniowie klas pierwszych oraz absolwenci z roku 1977 tworzących zespół „Sylwan”. Goście obejrzeli także nowoczesny film o życiu szkoły zrealizowany przez uczniów „ Okiem ucznia”.

Jubileusz 50-lecia to czas podsumowań i wspomnień, z tej okazji nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytowanym nauczycielom wręczono odznaczenia państwowe oraz szkolne: Złote i Srebrne Odznaki Szkoły.

Marszałek Adam Jarubas wręczył listy gratulacyjne długoletnim pracownikom szkoły.

– Oddajemy do Państwa rąk monografię szkoły – to część historii tych, którzy zdobywali tutaj wiedzę, rozwijali swoje talenty pasję, dzięki wspaniałej kadrze pedagogicznej pracującej przez 50 lat. W tej szkole spotykamy ludzi, którzy byli i są naszymi przewodnikami po ścieżkach codzienności – mówiła dyrektor Anna Kowalska, która nakreśliła historię szkoły oraz zaznaczyła jej osiągnięcia. Jednym z nich są wysokie miejsca w rankingu miesięcznika „Perspektywy”, który jest tworzony na podstawie wyników egzaminów maturalnych, sukcesów szkół w olimpiadach oraz wyników egzaminów zawodowych. Szkoła cały czas utrzymuje się w ścisłej czołówce rankingu w województwie świętokrzyskim. Przez trzy lata (2015, 2016, 2017) zajmowała pierwsze miejsca, drugie miejsce zdobyła w 2014 roku, a trzecie – w 2018 roku.