By głos samorządowców brzmiał donośniej!

Rozmowa z Tadeuszem Kowalczykiem, Przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

– Jak zaczęła się Pana przygoda z samorządem?

Tadeusz Kowalczyk: – Przed 1989 r. przez dwie kadencje pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Gminnej Rady Narodowej w Skalbmierzu.
Jako poseł II kadencji Sejmu RP aktywnie współpracowałem z samorządami gminnymi. Wspólnie z kolegą Sławomirem Marczewskim, także ówczesnym posłem, lobbowaliśmy na rzecz rozwoju naszego województwa.
Otrzymany od społeczeństwa kredyt zaufania, w postaci mandatu radnego Sejmiku, sprawuję już czwartą kadencję. Dzięki temu mam realny wpływ na ważne dla przyszłości regionu świętokrzyskiego decyzje. Podczas licznych spotkań z mieszkańcami województwa staram się wysłuchiwać  ich uwag, problemów i  postulatów, które następnie prezentuję na forum Sejmiku.
Praca na rzecz województwa i jego mieszkańców to dla mnie, oprócz wyzwania, także wielka odpowiedzialność. Choć moja przygoda z samorządem rozpoczęła się wiele lat temu, jednak mam nadzieję, że będzie trwać nadal. 

 

– 22 lata temu, 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski demokratyczne wybory do samorządu terytorialnego. Od tego czasu ważne decyzje dotyczące rozwoju „małych Ojczyzn” nie są podejmowane w dalekiej Warszawie, a w poszczególnych województwach, powiatach i gminach. Możemy pokusić się o krótkie podsumowanie efektów reformy samorządowej w naszym województwie z perspektywy tych 22 lat?

 

Tadeusz Kowalczyk: – Jak już niejednokrotnie podkreślałem, reforma samorządowa to bardzo udane przedsięwzięcie. Dzięki decentralizacji władzy zostały uruchomione inicjatywy lokalne, które wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców poszczególnych województw. W większym stopniu został uwzględniony ich interes publiczny.
Efekty reformy samorządowej w naszym województwie są widoczne gołym okiem. Za sprawą funduszy unijnych i ogromnego zaangażowania samorządów wszystkich szczebli udało się zrealizować wiele znaczących zadań takich jak remonty dróg, budowa chodników poprawiających bezpieczeństwo, nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Rozbudowana została infrastruktura sportowa, powstały nowoczesne obiekty oświatowe i kulturalne na europejskim poziomie. Przykładem może być choćby nowa siedziba Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. 
Do inwestycji niezwykle ważnych dla regionu należy również zaliczyć: budowę Międzynarodowego Centrum Kultur, działania związane z modernizacją Muzeum Narodowego i Muzeum Wsi Kieleckiej, a także rozbudowę Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii.   Inwestycje w służbę zdrowia poprawiły jakość i dostępność świadczonych usług medycznych.
Nasze województwo plasuje się w krajowej czołówce województw skutecznie wykorzystujących fundusze unijne.  Sprawne i mądre inwestowanie środków wpływa na rozwój naszego województwa.
Jestem przekonany, że dzięki temu uda się zrealizować wiele inicjatyw z wykorzystaniem funduszy europejskich. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię związaną z zamówieniami publicznymi. Otóż, w moim odczuciu powinny zostać wprowadzone zapisy do ustawy, które będą regulowały sprawy związane z przetargami. Nie może być tak, że przetarg wygrywa firma, która nie jest w stanie ukończyć inwestycji. Najtańsza oferta, nie zawsze jest najlepszą, najkorzystniejszą.

– Wielu samorządowców wyraża opinię, że wprowadzenie reformy było prawdziwym „strzałem w dziesiątkę”, ale też mówi, że za ogromem zadań przekazywanych samorządom przez rząd, nie idą odpowiednie środki finansowe…

Tadeusz Kowalczyk: – To prawda. Bywa tak, że za zadaniami przekazywanymi samorządom nie idą pieniądze, dlatego samorządy coraz częściej borykają się z problemami finansowymi. Skutkiem tego są opóźnienia bądź niemożność realizacji niektórych zadań.  Dla przykładu – wzrost subwencji nie nadąża za wzrostem wydatków wynikających m.in. z corocznych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. Wprowadzana zaś reforma systemu finansów publicznych uniemożliwia wsparcie finansowe oświaty ze środków własnych JST. 
Wierzę jednak, że ten niekorzystny kierunek zostanie zmieniony, w przeciwnym razie będziemy mieć do czynienia z zastojem inwestycyjnym. Uważam, że głos samorządów w Warszawie powinien brzmieć donośniej.

– Każdy kolejny rok przynosi kolejne wyzwania świętokrzyskim samorządom. Na jakich zadaniach w nadchodzącym okresie powinny się skupić przede wszystkim zarówno samorząd wojewódzki, jak i samorządy niższych szczebli?

Tadeusz Kowalczyk: – Niezwykle ważne jest wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionalnej oraz intensyfikacja działań na rzecz redukowania dysproporcji w rozwoju województwa.  Uważam, że zarówno samorząd województwa, jak i samorządy niższych szczebli powinny skupić się na pobudzaniu aktywności innowacyjnej oraz tworzeniu otoczenia sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości.
Niezwykle ważne jest także wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i marketingowych, co, moim zdaniem, wpłynie na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a to z kolei nie pozostanie bez wpływu na wzrost gospodarczy, poziom konkurencyjności oraz zmniejszenie bezrobocia.  

– Jakimi cechami, pana zdaniem  powinien wyróżniać się w dzisiejszych czasach dobry samorządowiec?

Tadeusz Kowalczyk: – Dobry samorządowiec to osoba kreatywna, zaangażowana i wrażliwa na  problemy społeczne. Powinna również odznaczać się wysokim poziomem kompetencji oraz posiadać umiejętność współpracy i porozumienia ponad podziałami.

– Przed nami Dzień Samorządu Terytorialnego. Czego należy życzyć świętokrzyskim samorządowcom z okazji ich święta?

Tadeusz Kowalczyk: – Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim samorządowcom życzę dobrych inicjatyw, słusznych decyzji, powodzenia w działaniu na rzecz społeczności lokalnych i satysfakcji z dobrze wypełnianych obowiązków. Życzę, aby Wasze zaangażowanie i trudna praca były zauważone i docenione przez mieszkańców.