Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2012 roku