Konkursy na koncepcję – 10 kwietnia

W związku z planowaną przez Muzeum Wsi Kieleckiej realizacją zadań inwestycyjnych, instytucja zleciła Stowarzyszeniu Architektów Polskich Oddział Kielce opracowanie i przeprowadzenie konkursów na wykonanie szczegółowej koncepcji architektoniczno-budowlanej na „Zagospodarowanie sektora obiektów użyteczności publicznej w Parku Etnograficznym w Tokarni” oraz na „Modernizację, dodatkową zabudowę i zagospodarowanie posesji Dworku Laszczyków w Kielcach”. Dzisiaj i jutro obradować będzie sąd konkursowy, w którego składzie znajdzie się m.in. Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.