Kontakt

Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach
Kancelaria Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Ewa Strząbała
Anna Kudła
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel.: 41 342-15-43
e-mail: wrds@sejmik.kielce.pl