Kontakt

Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach
Departament Organizacyjny i Kadr

Marta Ignacak – Bielawska
Justyna Stolarska
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel.: 41 395-15-43
e-mail: wrds@sejmik.kielce.pl