„Liczby mówią same za siebie”

„Liczby mówią same za siebie”

27 stycznia br. powołany został nowy Zarząd Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. Prezesem Funduszu został jego dotychczasowy prokurent Tomasz Jakubczyk.

– Na wstępie proszę o przyjęcie gratulacji z okazji awansu. Pełnienie obowiązków prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego to dla Pana zupełnie nowe wyzwanie, nie mniej jednak funkcjonowanie tej instytucji zna pan od podszewki. Z Funduszem jest Pan związany niemal od początków jego istnienia. Poczuł Pan już brzemię odpowiedzialności?

– Bardzo dziękuję, faktycznie jest to nowy rozdział w moim życiu. Nie są to jednak do końca nowe obowiązki. Z wieloma z nich miałem już możliwość się zmierzyć na zajmowanym przeze mnie stanowisku podczas prawie pięcioletniej pracy w Funduszu. Specyfika prowadzonej działalności przez ŚFP Sp. z o.o. bardzo często wymagała podejmowania decyzji związanych z bieżącym zarządzaniem firmą.

Oczywiście mam pełną świadomość, że praca na stanowisku Prezesa Zarządu wiąże się z dużą odpowiedzialnością ale wiem również, że posiadam mocne wsparcie merytoryczne ze strony moich współpracowników świadomych celów do których razem chcemy dążyć.

Mówiąc jednak o Funduszu nie można zapomnieć o jego pierwszym Prezesie Śp. Ryszardzie Stępniu, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały szef, człowiek i nauczyciel.

– Za nami prawie 5 lat funkcjonowania Funduszu. Jak Pan ocenia ten czas?

– Po pierwsze był to czas intensywnej pracy przy opracowywaniu strategii i procesów standaryzujących funkcjonowanie Spółki, mających na celu stworzenie takich warunków dla funkcjonowania Funduszu, które zagwarantowały nam, że staliśmy się  wiarygodnym partnerem biznesowym dla  instytucji finansujących i przedsiębiorców korzystających z naszych poręczeń.

W tym czasie stworzyliśmy rozbudowaną sieć placówek współpracujących. Negocjacje prowadzone były z centralami  niemalże wszystkich banków. Szczególnie trudne rozmowy dotyczyły dużych, sieciowych banków komercyjnych.

Ale przede wszystkim był to okres, w którym bardzo intensywnie pracowaliśmy  nad zadaniami wynikającymi z projektu dotyczącego wsparcia sektora MŚP, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

– Jak pan ocenia „na dziś” zainteresowanie świętokrzyskich przedsiębiorców poręczeniami udzielanymi przez Fundusz? Ile i na jakie kwoty udzielacie poręczeń?

– Zainteresowanie jest coraz większe a liczby mówią same za siebie. W tej chwili mamy w portfelu 153 poręczenia udzielone z dwóch źródeł finansowania. Z Regionalnego Programu Operacyjnego 112 poręczeń na około 27 mln zł, a 41 poręczeń z kapitału własnego na około 16 mln zł. W obecnej perspektywie kończymy realizację projektu w ramach RPO,  który opiewa na 25 mln zł. Średnia kwota poręczenia wynosi 270 tys., średni okres poręczenia – 34 miesiące, średni udział naszego poręczenia w kredycie – 60 proc.

Generalnie nasze poręczenie sięga do 80 proc. kapitału, bez kosztów odsetkowych, bez żadnych prowizji. Poręczamy tylko kapitał, czyli należność główną banku lub firmy leasingowej, 80 proc i nie więcej niż 1,4 mln zł, do pięciu lat z możliwością wydłużenia o 6 miesięcy, czyli  łącznie do 66 miesięcy. Od stycznia 2013 roku udzielamy ze środków RPO poręczeń w formule de minimis – bez jakichkolwiek kosztów dla przedsiębiorców, za absolutne zero. Natomiast z kapitału własnego mamy prowizję według tak zwanych stawek bezpiecznych, aby nie nosiła cech ukrytej pomocy publicznej. Stawki uzależnione są od udziału naszego poręczenia w kredycie i od długości okresu poręczenia. Wszystko jest dostępne na naszych stronach internetowych www.swietokrzyskifp.pl.

Zachęcamy zatem przedsiębiorców do zapoznania się z naszą ofertą  i skorzystania z niej, bo możemy być naprawdę przydatnym partnerem w prowadzeniu biznesu.

– Wydaje się, że niezwykle ważnym elementem strategii ŚFP, który decyduje o sukcesie,  jest przede wszystkim sukcesywny rozwój oferty…

– Tak, dlatego i my wdrażamy produkty w nowych obszarach, np. poręczenia wierzytelności  leasingowych. Aktualnie  mamy podpisane dwie umowy o współpracy w tym obszarze: z Pekao Leasing oraz Millennium Leasing. Wkrótce zostaną podpisane  kolejne umowy z ING Lease oraz PKO Leasing. W niedalekiej przyszłości planujemy uruchomić poręczanie wierzytelności faktoringowych, gwarancje wadialne i gwarancje dobrego wykonania kontraktu. Musimy stale rozszerzać naszą ofertę i zakres działalności. Fundusze poręczeniowe przy swoim ciągle tworzonym potencjale finansowym nie są na razie w stanie konkurować z ofertą BGK mającą gwarancje rządowe, która jest tylko z tego faktu o wiele bardziej atrakcyjna dla banków komercyjnych niż nasza. Dlatego musimy poszukiwać nowych obszarów, by nasza oferta była ciągle aktualna i dostępna. Tym bardziej, że Bank Gospodarstwa Krajowego nie będzie zajmował się ani leasingiem, ani faktoringiem. Naszym atutem we współpracy, jaką obecnie realizujemy z 34 instytucjami finansowymi,  w tym 28 bankami  na terenie województwa świętokrzyskiego, jest to, że posiadamy wysoką ocenę ratingową (na poziomie inwestycyjnym), jaka została nam nadana przez niezależną agencję BCRA notyfikowaną w Komisji Europejskiej. Sprawia to, że banki trochę „odważniej” korzystają z naszych poręczeń.

– Jakie są zamierzenia Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego na najbliższą przyszłość?

– Obecnie skupiamy się na realizacji projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013, który kończy się w tym roku i jednocześnie przygotowujemy się do absorbcji środków na realizację wsparcia dla MŚP  z nowej perspektywy finansowej 2014-2020.  Nie są to jednak jedyne cele przed nami na najbliższą przyszłość.

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 stwarza szansę budowy w oparciu o środki z UE trwałego i efektywnego systemu poręczeniowo – gwarancyjnego działającego także po 2020 r. Ograniczenie czasowe programu gwarancji de minimis,  obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wynikające z jego antycyklicznego charakteru powoduje potrzebę zapewnienia przedsiębiorcom nowego instrumentu ułatwiającego dostęp do finansowania kredytem bankowym. Niezbędne jest zapewnienie elastycznego przejścia na nowe zasady gwarantowania.

Dotychczasowe doświadczenia, uwarunkowania wynikające z nowej perspektywy finansowej oraz możliwość wykorzystania istniejącego potencjału poręczeniowo-gwarancyjnego implikują potrzebę:
1)    standaryzacji procesów/produktów poręczeniowo – gwarancyjnych,
2)    zwiększenia efektywności środków publicznych zaangażowanych w instrumenty poręczeniowe (odpowiednio wysoki mnożnik dzięki zapewnieniu akceptowalności nowego systemu przez system bankowy),
3)    utrzymania udziału w systemie regionalnych pośredników finansowych przy jednoczesnej poprawie efektywności i zwiększeniu skali ich działania,
4)    oparcia systemu o środki finansowe z dwóch perspektyw 2007 – 2013 i 2014 – 2020,
5)    zapewnienia finansowej wiarygodności nowego modelu poręczeniowo – gwarancyjnego przez Skarb Państwa, zapewnienia systemowej komplementarności oferty gwarancyjnej BGK i funduszy poręczeniowych, w miejsce ich obecnej konkurencyjności.

– Przypomnijmy na koniec, kto może skorzystać z pomocy Funduszu?

– Oferta Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. skierowana jest przede wszystkim do: podmiotów, których zdolność kredytowa została pozytywnie zweryfikowana przez bank bądź inną instytucję finansowa z którą fundusz podpisał umowę o współpracy, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą mających siedzibę lub realizujących inwestycje na terenie województwa świętokrzyskiego, mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., organizacji pożytku publicznego.

Przy tej okazji chcę serdecznie zaprosić przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej do kontaktu z nami, będzie to okazja do przekazania Państwu najświeższej wiedzy o możliwości finansowego wsparcia Waszej działalności również w przyszłej perspektywie finansowej. Dodatkowo oprócz aktualnej oferty naszego Funduszu wskazujemy możliwości tzw. montażu finansowego, w którym obok banków pomocne są instytucje otoczenia biznesu, w tym Świętokrzyski Fundusz  Poręczeniowy i Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego.

Biuro ŚFP mieści się w Kielcach przy ul. Św. Leonarda 1/13. Przedsiębiorcy mogą uzyskać wszelkie informacje dotyczące poręczeń pod nr tel.: 41/242 95 05, lub pisząc na adres e-mail:sekretariat@swietokrzyskifp.pl.
 
Do Państwa dyspozycji pozostaje również strona internetowa Funduszu: www.swietokrzyskifp.pl.