O roli i kompetencjach samorządów podczas spotkania z gimnazjalistami

O roli i kompetencjach samorządów podczas spotkania z gimnazjalistami

Uczniowie klasy IIa i IIb Gimnazjum nr 23 w Kielcach w środę, 16 grudnia wzięli udział w lekcjach o samorządzie. Podczas dwóch spotkań, które odbyły się w ramach zajęć wiedzy o społeczeństwie, młodzież miała okazję utrwalić podstawowe informacje dotyczące samorządu wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego.

 

Lekcje o samorządzie to spotkania z uczniami szkół, a także mieszkańcami województwa, które pomagają uporządkować wiedzę uczestników z zakresu funkcjonowania samorządów. Od 8 lat organizuje je Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, a prowadzącym jest Marek Jarco.

Spotkania w Gimnazjum nr 23 zainicjowała Kinga Kal-Kasprzyk, nauczyciel WOS-u. Zgromadzona młodzież powtórzyła wiedzę dotyczącą trójpodziału władzy i demokratycznych wyborów. Marek Jarco opowiadał o roli samorządu w życiu społeczeństwa, a także o podziale obowiązków marszałka województwa, wojewody, starosty itd. Uczniowie kieleckiego gimnazjum dowiedzieli się, jakie kompetencje posiadają radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz radni powiatów i gmin, a także z jakich programów pozyskiwane są środki unijne.  Ich rozdziałem zajmują się Urzędy Marszałkowskie, które według ustalonych kryteriów przydzielają środki finansowe na najpilniejsze sprawy lub najciekawsze inicjatywy w poszczególnych powiatach czy gminach.  

Podczas lekcji o samorządzie młodzież wykazała się sporą wiedzą oraz aktywnością.