Odwiedzamy Kresy Wschodnie

Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego chętnie odwiedzają Kresy Wschodnie II Rzeczpospolitej. Jak mówią pracownicy biur podróży, Majorka, Egipt, czy Paryż przestały być w ostatnim czasie szczytem marzeń, za to wielu z nas coraz chętniej wybiera Litwę, Ukrainę, Rosję lub Łotwę. Rozmowa z Marianem Orlińskim, podróżnikiem, członkiem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.