Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 euro na Budowę lewego wału rzeki Wisły w miejscowości Piotrowice, gm. Zawichost