Partnerska budowa basenów mineralnych

Rozmowa z Kazimierzem Kotowskim, członkiem Zarządu Województwa.

– Dobiega końca budowa kompleksu basenów mineralnych w Solcu Zdroju. To pierwszy nie tylko w regionie, ale i w kraju projekt realizowany w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Na czym polega takie rozwiązanie?  

Kazimierz Kotowski: – Partnerstwo publiczno-prywatne polega na współpracy sektora publicznego i prywatnego przy realizacji przedsięwzięć lub świadczeniu usług, tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. W ramach tej współpracy każda ze stron bierze na siebie zobowiązania, z których jest w stanie najlepiej się wywiązać. Dzięki podziałowi zadań, odpowiedzialności i ryzyka w ramach PPP osiąga się najbardziej efektywny ekonomicznie sposób tworzenia infrastruktury i dostarczania usług publicznych. Każda ze stron czerpie przy tym ze współpracy własne korzyści – proporcjonalne do swego zaangażowania.

W naszym województwie przykładem działania w ramach PPP jest realizowana przez gminę Solec Zdrój wspólnie z lokalnym partnerem – właścicielem hotelu Malinowy Zdrój, budowa kompleksu basenów mineralnych. Inwestycja prowadzona jest przez prywatnego przedsiębiorcę, który po zakończeniu umowy – przekaże infrastrukturę na rzecz gminy.

Przedsięwzięcie ma wartość prawie 20 milionów złotych i uzyskało  8 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycja jest na końcowym etapie. Obiekt o powierzchni 4 490,88 m², składa się z hali basenowej, zespołu odnowy biologicznej, zespołu szatni i natrysków oraz  pomieszczeń administracyjnych i socjalnych. Hala basenowa podzielona jest na część rehabilitacyjną (kąpiele i terapie lecznicze) oraz rekreacyjną (basen rekreacyjny, basen dla dzieci, whirpoole). To co wyróżnia soleckie baseny, to wykorzystanie lokalnej wody z dodatkiem siarki w stężeniach określonych przez lekarzy balneologów, o temp. od 28 do 35-37oC.  

Wypracowany przez gminę Solce Zdrój model współpracy w ramach PPP jest szczególnie atrakcyjny dla samorządu, który realizuje inwestycje przy minimalnym zaangażowaniu finansowym.  Mam nadzieję, że ścieżka przetarta przez gminę Solec Zdrój w obecnym okresie, będzie znacznie szerzej stosowana w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020.


– Patrząc na specyfikę naszego województwa – w jakich obszarach życia partnerstwo publiczno – prywatne ma szansę na najszersze zastosowanie?  

Kazimierz Kotowski: – Partnerstwo publiczno – prywatne  może być realizowane praktycznie we wszystkich dziedzinach za które odpowiadają władze lokalne: od ochrony środowiska, przez mieszkalnictwo, po edukację czy ochronę zdrowia. Patrząc na strategię rozwoju województwa świętokrzyskiego, wydaje się, że  – z jednej strony bardzo trudne – ale z drugiej z wielu względów najwłaściwsze do realizacji w ramach PPP są właśnie projekty z obszaru sportu, turystyki i rekreacji. Wynika to z faktu, iż partnerstwo publiczno – prywatne daje możliwość nie tylko przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, ale także późniejszego utrzymania infrastruktury.  A akurat ta ostatnia kwestia jest niezwykle ważna przy inwestycjach sportowo – rekreacyjnych, które z reguły wiążą się z bardzo wysokimi kosztami utrzymania wybudowanej infrastruktury.

 – Dlaczego, mimo korzyści, które może przynieść realizacja inwestycji w ramach PPP, tak mało samorządów decyduje się na takie rozwiązanie?

Kazimierz Kotowski: – Zapewne związane jest to m.in. z nie do końca uregulowanymi kwestiami prawnymi, dotyczącymi np. wpływu zobowiązań PPP na limit zobowiązań budżetowych samorządów, które podejmują się realizacji tego typu przedsięwzięć. Ale w tym zdystansowanym podchodzeniu do partnerstwa publiczno – prywatnego znaczenie ma także – jak sądzę – obawa przed nowymi, nieprzetestowanymi powszechnie rozwiązaniami prawno-finansowymi. Dlatego w ramach Urzędu Marszałkowskiego realizujemy projekt „Partnerstwo Publiczno – Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości”, którego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat partnerstwa publiczno-prywatnego i przedstawienie tej instytucji w obiektywny sposób, jako potencjalnie bezpiecznej pod kątem prawnym i ekonomicznie korzystnej metody realizacji zadań, zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego. 

-Dziękuję za rozmowę.


Iwona Sinkiewicz