Połowa kadencji za nami

Dwadzieścia sesji Sejmiku, 351 podjętych uchwał, 162 posiedzenia komisji problemowych, przyjęte programy ochrony środowiska, współpracy z organizacjami pozarządowymi, rozwoju bazy sportowej czy małej retencji w województwie świętokrzyskim – to bilans dwóch lat działalności radnych wojewódzkich. – Za sobą mamy połowę kadencji, to był czas wytężonej pracy dla rozwoju Ziemi Świętokrzyskiej – podkreśla Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.