Pomóżmy uruchomić bibliotekę

Pomóżmy uruchomić bibliotekę

Dzieci z polsko-amerykańskich rodzin z Michigan nie mają miejsca, w którym mogłyby poczytać lub wypożyczyć książki w języku polskim i tym samym obcować z polską kulturą. Tamtejsze Polish American Education and Assistance Center (PAEAAC) chce im takie miejsce stworzyć. Pomóżmy uruchomić wyjątkową bibliotekę.

 

Polish American Education and Assistance Center (PAEAAC)jest organizacją społeczną działającą non-profit w Stanie Michigan. Wspomaga edukację polonistyczną dzieci i młodzieży w środowisku polsko-amerykańskim, naukę języka polskiego, historii, kultury i tradycji polskiej. Realizuje, między innymi, program czytelniczy pod nazwą „Czytajmy Razem”. – Są to cykliczne spotkania, które odbywają się w Polish Language Academy w Troy – jedynej, licencjonowanej placówce edukacyjnej z językiem polskim, w której prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 2,5 do 18 lat. – To zajęcia przygotowane w oparciu o współczesną literaturę dziecięcą i młodzieżową w języku polskim. Mają one otwartą formułę i jeśli tylko będziemy dysponowali odpowiednią ilością książek, będą mogły uczestniczyć w nich bezpłatnie wszystkie dzieci z rodzin polsko-amerykańskich – mówi Agnieszka Ubysz, jedna z założycielek PAEAAC.

Polskie dzieci w USA mają ograniczony dostęp do polskiej literatury, bo trudno o nią w amerykańskich bibliotekach, a polskie placówki nie oferują nowości atrakcyjnych dla młodych czytelników. Choć Polonia w Michigan jest trzecią co do wielkości w USA, po Nowym Jorku i Chicago, to nigdy nie istniało tu miejsce, gdzie dzieci mogłyby przeczytać lub wypożyczyć książkę w języku polskim.

– Czytając polonijnym dzieciom po polsku, zapewniamy im kontakt z poprawną, czystą polszczyzną, rozbudzamy chęć nauki języka polskiego, wzbudzamy zainteresowanie krajem i kulturą – podkreśla Mariusz Szajnert, prezes PAEAAC – Na razie korzystamy z własnego księgozbioru, ale nasze zasoby są bardzo skromne.

Wszyscy możemy pomóc wzbogacić ten księgozbiór. Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach będzie prowadzić zbiórkę książek do końca lutego br. Książki można przynosić do Biura Obsługi Interesantów UMWŚ, Al. IX Wieków Kielc 3 lub bezpośrednio do Biura Komunikacji Społecznej UMWŚ, ul. Targowa 18, 10 piętro, pokój 22.

Akcja odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Muzoł i Koordynatora Ruchu Bookcrossingowego w Polsce Jolanty Niwińskiej.