Pracuję za granicą, gdzie mam załatwić świadczenia socjalne dla mojej rodziny?

Świadczeniami socjalnymi dla osób pracujących za granicą zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oddział koordynacji świadczeń rodzinnych budynek C2, II piętro pokój 227, tel. 342 13 70.