Program małej retencji dla województwa świętokrzyskiego

Więcej informacji: Magdalena Pokora, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska, tel. 41 342 11 29, e-mail: magdalena.pokora@sejmik.kielce.pl.