Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego – strefa świętokrzyska – ze względu na przekroczenia pyłu PM2,5

Więcej informacji: Anna Hynek, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska, tel. 41 342 17 14, e-mail: anna.hynek@sejmik.kielce.pl