Program Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2011-2015 z perspektywą do 2019r.

Więcej informacji: Edyta Marcinkowska, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska, tel. 41 342 13 73, e-mail: edyta.marcinkowska@sejmik.kielce.pl