Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami,położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych nr 7, 9, 74, 77 z terenu województwa świętokrzyskiego

Więcej informacji: Anna Koziełło, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska, tel. 41-342-12-45, e-mail: anna.koziello@sejmik.kielce.pl