Raport: Instytucje wobec osób starszych

Więcej informacji: Teresa Śliwa, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, tel.  41  342 14 02, e-mail: teresa.sliwa@sejmik.kielce.pl