Raport: Używanie i postawy wobec środków psychoaktywnych, badanie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z HIV i AIDS oraz problematyki przemocy w województwie świętokrzyskim