Raport z badania pn. „Zjawisko agresji w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz w środowisku rodzinnym województwa świętokrzyskiego”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” przeprowadził badania socjologiczne pn. „Zjawisko agresji w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz w środowisku rodzinnym województwa świętokrzyskiego”. 11 kwietnia 2013 roku wyniki badania zostały zaprezentowane i przyjęte przez Zarząd Województwa.

Raport  z badania pn. „Zjawisko agresji w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz w środowisku rodzinnym województwa świętokrzyskiego” (wersja skrócona).