Skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach

W dniu 25 listopada 2015 r. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Zarządzeniem Nr 133/2015 powołał Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Kielcach.

W oparciu o kandydatury zgłoszone przez reprezentatywne organizacje pracowników, reprezentatywne organizacje pracodawców, stronę rządową i samorządową, ustalony został następujący skład osobowy WRDS w Kielcach:

Strona samorządowa:

 1. Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 2. Robert Jaworski – Prezes Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, burmistrz Miasta i Gminy Chęciny
 3. Jerzy Kolarz – Starosta buski, Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego

Strona pracodawców:

 1. Artur Widłak – Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw, przedstawiciel Pracodawców RP
 2. Józef Dąbek – Prezes Zarządu Kopalnia Wapienia “Morawica” S.A., przedstawiciel Pracodawców RP
 3. Marek Świercz – Prezes Zarządu PPUH “POLMARK-Kielce”, przedstawiciel Pracodawców RP
 4. Marek Banasik – Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan
 5. Emila Polańska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan
 6. Tomasz Tworek – Przedstawiciel Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan
 7. Janusz Piątek – Wiceprezes Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach
 8. Piotr Prędota – Przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego
 9. Andrzej Mochoń – Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Świętokrzyskiej BCC
 10. Kazimierz Pękalski – Przedstawiciel Business Centre Club
 11. Dariusz Wątroba – Przedstawiciel Business Centre Club

Strona pracowników:

 1. Elżbieta Drogosz – Przewodnicząca Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Świętokrzyskiego
 2. Tomasz Błach – Przedstawiciel Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Świętokrzyskiego
 3. Zbigniew Wysocki – Przedstawiciel Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Świętokrzyskiego
 4. Waldemar Bartosz – Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ “Solidarność”
 5. Mieczysław Gójski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ “Solidarność”
 6. Wojciech Krasuski – Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ “Solidarność”
 7. Andrzej Matysek – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa świętokrzyskiego
 8. Mariola Semik – Wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa świętokrzyskiego
 9. Krzysztof Czarnota – Przedstawiciel Forum Związków Zawodowych

Strona rządowa:

 1. Zbigniew Koniusz – Wojewoda Świętokrzyski
 2. Andrzej Klimczak – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach
 3. Joanna Janiszewska-Bujała – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach