Sprawozdanie z działań podjętych w obszarze profilaktyki i uzależnień wynikających z Wojewódzkiego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011r.