Studium wykonalności. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Więcej informacji: Paweł Lubieniecki, Biuro Społeczeństwa Informacyjnego, tel.41 342 11 54, 41 342 17 56, e-mail: pawel.lubieniecki@sejmik.kielce.pl