Świętokrzyski biznes otwarty na Unię

Rozmowa z Kazimierzem Kotowskim, członkiem Zarządu Województwa nadzorującym Regionalny Program Operacyjny.

– Czy świętokrzyscy przedsiębiorcy zainteresowani są unijnymi dotacjami na rozwój firm?

Kazimierz Kotowski: – Każdy kolejny konkurs dla przedsiębiorców w ramach działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego pokazywał, że ta chęć pozyskania unijnych dotacji na rozwój firm jest naprawdę bardzo duża. Za każdym razem liczba wpływających wniosków przekraczała zarezerwowaną w ramach konkursu pulę pieniędzy. Doskonale obrazuje nam to zakończony 18 listopada ubiegłego roku nabór wniosków o dofinansowanie, który przeznaczony był dla mikro i małych firm. Łącznie w ramach tego konkursu wpłynęło 369 wniosków. Przedsiębiorcy ubiegają się o ponad 649 milionów złotych dotacji, tymczasem do rozdysponowania mamy tylko 58, 5 miliona złotych. To zestawienie wyraźnie pokazuje nam skalę zainteresowania i fakt, że – niestety – nie dla wszystkich firm tych pieniędzy wystarczy.

– Rozpoczynając realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Zarząd Województwa w pierwszej kolejności uruchomiał właśnie fundusze dla firm. Dlaczego?

Kazimierz Kotowski: – Wychodzimy z założenia (i nadal jest to aktualne), że fundusze unijne, między innymi poprzez dotacje na innowacyjne rozwiązania w firmach, są najlepszym orężem w walce z kryzysem. Bo najlepiej stymulują rozwój gospodarczym i sprzyjają tworzeniu miejsc pracy. Dlatego pierwsze konkursy związane z naborem projektów dla przedsiębiorców uruchomione zostały już na przełomie maja i czerwca 2008 roku. W sumie  przeprowadzonych zostało siedem konkursów, z czego sześć jest już rozstrzygniętych. Na wszystkie te konkursy wpłynęło łącznie 1722 wniosków o dofinansowanie różnego typu przedsięwzięć, realizowanych na rodzimym rynku: począwszy od usług hotelarsko-gastronomicznych, a skończywszy na innowacyjnych rozwiązaniach w  przedsiębiorstwach produkcyjnych. Co najważniejsze – wszystkie te przedsięwzięcia wiązały się z tworzeniem nowych miejsc pracy.
 
– Jaka pula pieniędzy w ramach całego RPO została przeznaczona na wsparcie świętokrzyskiego biznesu?

Kazimierz Kotowski: – W ramach działania 1.1. „Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przewidział na lata 2007-2013 wsparcie finansowe w wysokości ok. 105 mln Euro, czyli ok. 420 mln zł. Do końca października 2011 roku, Zarząd Województwa zawarł już  417 umów o dofinansowanie, na kwotę w sumie ponad 342 mln  387 tysięcy złotych. Już dzisiaj widać, że te dotacje znacznie wzmocniły świętokrzyskie firmy nie tylko na rynku regionalnym,  ale także krajowym i europejskim.

– Dziękuję za rozmowę.

    Iwona Sinkiewicz