Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy szansą dla przedsiębiorców

Rozmowa z Ryszardem Stępniem, prezesem Zarządu Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. w Kielcach

– W ostatnim czasie dużo mówi się o zaangażowaniu władz regionalnych w rozwój przedsiębiorczości w naszym regionie ?

Ryszard Stępień: – To prawda, województwo świętokrzyskie staje się coraz bardziej przyjazne dla przedsiębiorców. Dowodem na to są działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, który we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach realizacji  programu „Kapitał dla Przedsiębiorczych” dotyczącego rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, powołał Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. Fundusz dysponuje kapitałem zakładowym w wysokości 10 mln zł, co wraz z otrzymanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dofinansowaniem w kwocie 20 mln zł oznacza, że przedsiębiorcy mogą liczyć na realne wsparcie ze strony Funduszu w uzyskaniu dostępu do kredytów bankowych.

– W jakim celu został powołany Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy? W jaki sposób jego działania ułatwiają dostęp przedsiębiorcom do kredytów i pożyczek oferowanych na rynku przez instytucje finansowe?

Ryszard Stępień: – Celem Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego mających siedzibę lub koncentrujących swoją działalność na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez udzielanie poręczeń ułatwiających im dostęp do kredytów i pożyczek oferowanych przez banki oraz inne instytucje finansowe, z którymi Fundusz podpisał umowy o współpracy. Niejednokrotnie możliwości rozwoju firmy czy wręcz jej zaistnienia na rynku uzależnione są od otrzymania takiego wsparcia. 
Poprzez ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do kapitału Fundusz realizuje misję działania na rzecz rozwoju gospodarki i zmniejszenia bezrobocia, a także wzrostu jej konkurencyjności i innowacyjności na obszarze województwa świętokrzyskiego.

– Kto może skorzystać z pomocy Funduszu ?

Ryszard Stępień: – Działalność Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. skierowana jest przede wszystkim do podmiotów, których zdolność kredytowa została pozytywnie zweryfikowana przez bank bądź inną instytucję finansowa, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, mających siedzibę lub realizujących inwestycje na terenie województwa świętokrzyskiego, mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. oraz organizacji pożytku publicznego.

– Jak będzie wyglądała procedura udzielania poręczeń ? Był pan w przeszłości dyrektorem w oddziałach banku PKO BP, a więc ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży finansowej, więc na pewno zdaje Pan sobie sprawę, że nawet najbardziej szlachetny pomysł mogą zniweczyć nadmiernie skomplikowane procedury…

Ryszard Stępień: – Procedura uzyskania poręczenia jest bardzo prosta i pomyślana tak, aby była w pełni zintegrowana z procesem oceny wniosku kredytowego przez bank udzielający kredytu. Co więcej, Fundusz pracuje na tych samych dokumentach co bank kredytujący. Instytucja finansowa po pozytywnej ocenie wniosku kredytowego, informuje klienta, że ma on możliwość skorzystania z poręczenia Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego. W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu, który zabezpieczony będzie poręczeniem Funduszu, oddział Banku przekazuje do Funduszu wniosek o udzielenia poręczenia wraz z dokumentacją kredytowa złożoną przez wnioskodawcę oraz powiadomieniem o warunkowej decyzji kredytowej Banku. Fundusz rozpatruje wniosek o udzielenie poręczenia dokonuje analizy dołączonej do wniosku dokumentacji w terminie do 4 dni roboczych od daty jej otrzymania.

– Z pana słów wnioskuję, że świętokrzyski przedsiębiorca, który będzie chciał poręczenia swojego kredytu przez Fundusz nie będzie musiał załatwiać dziesiątek formalności na linii bank – Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy? Czy istnieją jakieś limity w udzielanych przez fundusz poręczeniach ?

Ryszard Stępień: – Fundusz może poręczać do 80% wysokości kredytu i maksymalnie 1,4 mln zł, na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy. Poręczenie obejmuje wyłącznie kapitał, bez odsetek i innych kosztów bankowych.

– Z którymi bankami podpisane zostały przez was podpisane umowy o współpracy?

Ryszard Stępień: – Są to następujące banki:
Bank Spółdzielczy w Kielcach z podległymi 16 oddziałami,
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju z podległymi 10 oddziałami,
Bank Spółdzielczy w Pińczowie z podległym oddziałem w Złotej,
Bank DnB NORD Polska S.A.,
Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie z podległym oddziałem w Imielnie,
Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu,
Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju z podległymi 3 oddziałami,
Bank Spółdzielczy w Łopusznie z podległymi 3 oddziałami,
BGŻ S.A. z podległymi 7 oddziałami,
Bank Spółdzielczy we Włoszczowie z podległymi 4 oddziałami,
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie z podległymi 3 oddziałami,
Bank Spółdzielczy w Końskich z podległymi 2 oddziałami.
Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich
Na dzień dzisiejszy, w każdym mieście powiatowym i dużej części gmin naszego województwa jest co najmniej jedna placówka bankowa oferująca kredyty gospodarcze z poręczeniem naszego Funduszu. W chwili obecnej współpracujemy z 57 placówkami bankowymi. Wkrótce zostaną podpisane umowy z kolejnymi bankami komercyjnymi i spółdzielczymi.

Biuro Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. mieści się w Kielcach przy Al. Solidarności 34/205, 25- 323 Kielce (budynek Exbud-Skanska). Przedsiębiorcy mogą uzyskać wszelkie informacje nt. działalności Funduszu pod nr tel.: 41/332-69-03, 41/332-69-06, pisząc na adres e-mail: sekretariat@swietokrzyskifp.pl , bądź też odwiedzając stronę internetową Funduszu: www.swietokrzyskifp.pl .