Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

Dyrektor: Damian Urbanowski

Adres: ul. Jagiellońska 72
25-602 Kielce
tel.: 41 347 04 71, 347 04 80, 347 04 81  fax: 347 04 70

www.: http://www.szdw.kielce.com.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.szdw.kielce.com.pl