Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach

Dyrektor: Anna Mikołajczyk
Adres: ul. Karola Olszewskiego 2A
             25-663 Kielce
             tel.: 41 347 97 01

www: http://www.womp.com.pl/
Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.womp.com.pl/