Wolontariat pracowniczy? To się sprawdza!

Wolontariat pracowniczy? To się sprawdza!

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach jako pierwszy w Polsce realizuje program wolontariatu pracowniczego w jednostce administracji publicznej. W mijającym roku ponad 60 wolontariuszy aktywnie włączało się w ogólnopolskie akcje charytatywne i działania na rzecz lokalnej społeczności.

– Patrząc na doświadczenia dużych korporacji, które praktykują ideę wolontariatu pracowniczego pomyśleliśmy, że warto zobaczyć, czy wśród urzędników też są osoby wrażliwe, empatyczne, które chcą zrobić coś więcej, niż praca od 7.30 do 15.30. Okazało się, że są i jest to dość pokaźna grupa – mówi marszałek województwa Adam Jarubas – Myślę, że jest taka duża potrzeba, by wszyscy, w tym także urzędnicy dawali coś od siebie. Statystyki pokazują, że w województwie świętokrzyskim mamy bardzo mało stowarzyszeń, mało chęci, by działać społecznie. Chcemy dać przykład, zaprosić wszystkich mieszkańców naszego regionu: rozejrzyjcie się wokół siebie, czy nie ma jakiegoś miejsca, o które warto zadbać, kogoś, komu trzeba pomóc. Pomysłów na działalność jest bardzo dużo.

Ale pomagać też trzeba umieć. Dlatego pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, którzy chcieli działać wolontariacko, w czerwcu zostali przeszkoleni przez trenerów Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach, a przy tworzeniu własnego programu wolontariatu pracowniczego korzystają z dobrych praktyk Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga przy Citi Handlowym. – Wolontariat daje mnóstwo radości i satysfakcji. Pozwala oderwać się od biurek, uczy nowych rzeczy, integruje. Przynosi wiele korzyści nie tylko adresatom pomocy, ale samym wolontariuszom i organizacji, która ich wspiera – przekonywała urzędników podczas czerwcowej prezentacji Ewa Wojsławowicz z Fundacji Kronenberga.

Marszałek województwa Adam Jarubas i prezes Fundacji Krzysztof  Kaczmar podpisali we wrześniu list intencyjny w sprawie współpracy w obszarach wolontariatu pracowniczego i edukacji finansowej mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Ich pierwszym wspólnym przedsięwzięciem jest organizacja w regionie akcji pod nazwą „Tydzień dla Oszczędzania”, której celem jest promowanie wśród Polaków nawyku oszczędzania oraz umiejętności racjonalnego gospodarowania swoimi zasobami finansowymi.

Wolontariusze Urzędu Marszałkowskiego sprawdzili się już podczas zbiórek podręczników dla Polonii i przy organizacji zbiórki krwi. Od trzech lat przygotowują też świąteczny prezent dla rodzin potrzebujących wsparcia w ramach „Szlachetnej Paczki” – akcji, której celem jest dotarcie z pomocą do rodzin najbardziej potrzebujących, takich, które nie mają postawy roszczeniowej, których bieda jest ukryta. Są to zazwyczaj rodziny wielodzietne, niepełne, z chorymi lub niepełnosprawnymi dziećmi lub członkami rodziny, osoby starsze lub samotne, rodziny, które dotknęło nieszczęście oraz takie, w których bieda jest niezawiniona. W tym roku, za zebrane wśród pracowników Urzędu pieniądze, udało się kupić, między innymi: lodówkę, lodówkę turystyczną, odzież zimową, buty, produkty żywnościowe, środki czystości i zabawki dla najmłodszych. W województwie świętokrzyskim patronat nad akcją objął marszałek Adam Jarubas.

Wolontariusze z zapałem popularyzują w regionie ruch bookcrossingowy, polegający na nieodpłatnym przekazywaniu sobie książek. W październiku chwycili za pędzle i wyremontowali świetlicę dla dzieci i młodzieży w Kostomłotach drugich, prowadzoną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „Plusik”. Pomalowali ściany, odrestaurowali boazerię, posprzątali i odświeżyli pomieszczenia. Założyli też w świetlicy kolejną półkę bookcrossingową, na której znalazło się blisko 200 książek i gier planszowych.

Inicjatywą Urzędu Marszałkowskiego interesują się inne samorządy i jednostki publiczne. – Jesteśmy dopiero na początku tej drogi – mówi marszałek Adam Jarubas – mam nadzieję, że nie stracimy entuzjazmu, który nam teraz towarzyszy i za jakiś czas będziemy mogli powiedzieć, że udało nam się zrobić wiele dobrego.