Zespół Ludowy JAWORZANKI

Zespół Ludowy “Jaworzanki”

Zespół Ludowy JAWORZANKI

Początki zespołu śpiewaczego „Jaworzanki” sięgają roku 1973-go. Zespół tworzyły wtedy wyłącznie panie, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Jaworzu
a jego pierwszą przewodniczącą była Mieczysława Kudzia,  aż do 1988 roku.  Po 8-letniej przerwie Zespół wznowił swoją działalność, występując 16 czerwca 1996 roku na festynie rodzinnym w Szkole Podstawowej w Jaworzu. Znaczącą rolę w odnowieniu działalności zespołu odegrała ówczesna Dyrektor Szkoły Pani Marzanna Moćko. W 1998 roku, po kilkuletniej przerwie została reaktywowana działalność Zespołu Ludowego „JAWORZANKI” z Jaworza w jego odnowionym składzie żeńsko-męskim. Kierownikiem Zespołu została Grażyna Grudziecka z mężem Andrzejem,   których ambicją i zadaniem jest podtrzymywanie i pielęgnowanie kultury ludowej, jako jednego z najpiękniejszych i najcenniejszych duchowych skarbów naszej ziemi, przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Nowy i wciąż wzbogacany repertuar Zespołu, jego fachowość i ogromne zaangażowanie  umożliwiły „Jaworzankom” udział w prestiżowych imprezach, przeglądach, konkursach czy  festiwalach organizowanych w regionie i poza nim. W 2010 roku JAWORZANKI  otrzymały nagrodę  „Wyróżnienie Gminy Zagnańsk”. 

W lutym 2011 r. został nagrany film pt. „Zapusty” w wykonaniu zespołu „Jaworzanki”.

We wrześniu 2011 r. zostało nagrane widowisko obrzędowe pt. „Wesele Świętokrzyskie” wspólnie ze Stowarzyszeniem „Razem dla wszystkich” w skansenie Muzeum Wsi Kieleckiej. W czerwcu 2012 roku Zespół otrzymał II Nagrodę w V Powiatowym Konkursie na Najsmaczniejszą Tradycyjną Potrawę Powiatu Kieleckiego.  10 marca 2013 widowisko obrzędowe „Wesele Świętokrzyskie” zostało zaprezentowane przez Zespół na scenie Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. W dniach od 1 do 2 lutego 2014 Zespół Ludowy „Jaworzanki” wziął po raz pierwszy udział w XXXIX Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie, gdzie przedstawił spektakl „Wesele Świętokrzyskie”. Otrzymał nominację do przeglądu ogólnopolskiego, w którym wziął udział zdobywając nagrodę Burmistrza Tarnogrodu. 8 czerwca 2014 roku wyróżniony przez Radio Kielce w konkursie „Jawor- u źródeł kultury”.

Solista zespołu „Jaworzanki” M. Stępień otrzymał wyróżnienie w 23 Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika.