Zespół Śpiewaczy Śwarne Kakoniaki

Zespół Śpiewaczy “Śwarne Kakoniaki”

Zespół Śpiewaczy Śwarne Kakoniaki

Koło Gospodyń Wiejskich „Śwarne Kakonianki” powstały w lutym 2014. Skład KGW Kakonianki tworzą: Bożena Winiarska – przewodnicząca, Bożena Bakalarz, Maria Bartkiewicz, Alicja Durlej, Jolanta Frąk, Krystyna Grzegorczyk, Teresa Mazur, Anna Rzepka, Jadwiga Skrzyniarz, Ewa Szlufik, Teresa Tosnowiec, Ewa Tutaj, Grażyna Ziach, Janina Ziach. Zespołowi akompaniuje na pan Jan Sepioło (akordeon).

W skład repertuaru wchodzą piosenki i przyśpiewki ludowe pochodzące z naszego regionu. Autorką większości tekstów piosenek jest członkini Koła – Pani Teresa Mazur. W maju 2014 roku zespół wystąpił podczas otwarcia Zagrody Chłopskiej w Kakoninie.W sierpniu „Śwarne Kakonianki”  reprezentowały Gminę Bieliny na XV Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Chmielniku. Od momentu powstania zespół regularnie występuje w takich wydarzeniach kulturalnych jak: Dożynki Gminne i Powiatowe, Jarmark Świętokrzyski, Dzień Świętokrzyskiej Truskawki, Święto Zalewajki, Dzień Kultury i Tradycji Gm. Bieliny. 

Ponadto zespół może poszczycić się:                                    

  • II miejscem podczas I Przeglądu Pieśni Pasyjnej i Pokutnej na Świętym Krzyżu (2014)
  • Wyróżnieniem „Jawor u źródeł kultury”.
  • Na przełomie lutego i marca 2015 r. zespół nagrał piosenki a następnie wystąpił z nimi na antenie Radia Kielce w audycji „Graj Kapelo”. Zespół “Śwarne Kakonianki” wystąpił przy akompaniamencie kapeli “Sami Swoi”.
  • W m-cu maju i wrześniu 2015 r. zespół wystąpił na Festynach Rodzinnych  organizowanych przez parafie w Ostrowcu Św. na rzecz dzieci niepełnosprawnych i w Zagnańsku  podczas     akcji honorowego  krwiodawstwa.
  • W grudniu 2015 r. „Śwarne Kakonianki” przy akompaniamencie zespołu „Sami Swoi” wzięły udział w nagraniu telewizyjnym dotyczącym obrzędów i tradycji związanych z Wigilią Świąt Bożego Narodzenia. Materiał został zrealizowany przez TVP Kielce w Karczmie – Izbie Dobrego Smaku w Hucie Szklanej.
  • W lutym 2016 roku KGW Śwarne Kakonianki wzięły udział w programie Dobry Dzień z TVP3 Kielce pt.„Jak przygotować śniadanie według staropolskich przepisów”. Udział w eliminacjach XII Festiwalu Pieśni Wielkopostnych oraz udział w jubileuszowym konkursie finałowym XL (czterdziestych) Buskich Spotkaniach z Folklorem.