Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Dyrektor: Tomasz Hałatkiewicz

Adres: ul. Łódzka 244
             25- 655 Kielce
             tel. 41 345 51 91

www.: http://www.pk.kielce.pl/