Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

Dyrektor: Teresa Teper

Adres: Czarniecka Góra 43
             26-220 Stąporków
             tel.: 41 374-02-02

Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.sejmik.kielce.pl/index.php?go=22&id_k=254