Wicemarszałek Renata Janik przemawia podczas debaty

VI Świętokrzyskie Forum Ekonomiczne. Ważna debata o rozwoju województwa

O trwających pracach nad nowym programem regionalnym, który wyznaczy kierunki rozwoju na najbliższe lata, mówiła wicemarszałek województwa Świętokrzyskiego Renata Janik podczas debaty podsumowującej VI Świętokrzyskie Forum Ekonomiczne, zorganizowane przez Echo Dnia i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Dyskusja o przyszłości regionu odbyła się w szerokim gronie – m. in. z udziałem władz samorządowych województwa, gmin, przedstawicieli Głównego Urzędu Miar, Regionalnej Organizacji Turystycznej i świata biznesu.

VI Świętokrzyskie Forum Ekonomiczne miało formułę hybrydową. W dniach 21-28 października na portalu echodnia.eu można było oglądać panele tematyczne. O różnych aspektach rozwoju regionu wypowiadali się eksperci, przedstawiciele władz i instytucji w regionie, a także przedstawiciele środowisk biznesowych. Były one poświęcone m. in. perspektywom rozwojowym województwa, zdrowiu, innowacyjności w biznesie, turystyce, rolnictwu i ochronie środowiska.

Dziś w Hotelu Binkowski w Kielcach odbyła się debata podsumowująca Forum. Jej pierwszy panel odbywał się pod hasłem „Kamienie milowe rozwoju regionu”. Jak podkreślała wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, jednym z największych wyzwań, które stoją przed nami w najbliższych latach, będzie efektywne wykorzystanie funduszy unijnych w nowym okresie programowania. Świętokrzyskie ma otrzymać ponad 1 mld 400 mln euro.

– Kwota robi ogromne wrażenie. Ale celem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, na czele z marszałkiem Andrzejem Bętkowskim, jest wypracowanie programu regionalnego w kształcie jak najbardziej dopasowanym do potrzeb województwa i oczekiwań mieszkańców – mówiła wicemarszałek Renata Janik, dodając, że środki dostępne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego powinny być skierowane w szczególności na zwalczanie skutków kryzysu demograficznego, poprzez inwestowanie w człowieka już od przedszkola. Ważne jest też wspieranie szkolnictwa zawodowego oraz rozwoju uczelni, by właściwie przygotowywać młodych ludzi do wchodzenia na rynek pracy.

Mimo że nie rozpoczął się jeszcze etap formalnych negocjacji z Komisją Europejską, cały czas trwają rozmowy o kształcie nowego programu regionalnego, dotyczące konieczności jego dostosowania do specyfiki i potrzeb województwa, bowiem nie wszystkie wytyczne narzucane przez Komisję Europejską są dla nas korzystne. Dotyczy to m. in. planowanej w nowym okresie zmiany form wsparcia dla przedsiębiorców i samorządów – w wielu przypadkach dotychczasowa forma dotacji ma zostać zastąpiona pożyczkami, być może częściowo umarzanymi.

– Naszym celem jest to, by jednoznacznie pokazać Komisji Europejskiej, w jak szczególnej sytuacji jest nasze województwo – mówiła wicemarszałek Renata Janik. – W nowej perspektywie powinniśmy postawić na ogromne wsparcie mikroprzedsiębiorców, bo stanowią oni w regionie aż 96,3% wszystkich podmiotów gospodarczych. Dlatego ważne, by środki unijne w najbliższych latach mogły naprawdę skutecznie wesprzeć naszą gospodarkę. O tym chcemy jeszcze rozmawiać z Komisją Europejską – podkreślała.

– Komisja Europejska patrzy na regiony z perspektyw dużych miast europejskich. My chcemy przekonywać, że w regionach takich jak nasz nadal są do nadrobienia kwestie związane z podnoszeniem jakości życia, m. in. skanalizowaniem obszarów wiejskich, ale też ułatwianiem dostępu do innowacji małym i średnim przedsiębiorstwom, bo tylko w ten sposób będą mogły się rozwijać – dodał Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas panelu była też mowa o zaplanowanych w Kielcach przełomowych projektach dla przyszłości regionu, będących ewenementami na skalę krajową i wspieranych przez samorząd województwa.

Centrum Badań Molekularnych, które powstanie przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii, w diagnostyce i leczeniu nowotworów będzie wykorzystywać najnowocześniejsze technologie medyczne, z których obecnie korzysta tylko kilka ośrodków na świecie. Jak podkreślił dr Marcin Pasiarski ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, będzie to miało ogromny wpływ na postrzeganie Kielc jako znaczącego ośrodka naukowo-badawczego.

Kołem zamachowym rozwoju Świętokrzyskiego będzie też powstający w Kielcach Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar. Uczestniczący w debacie prezes GUM, prof. Jacek Semaniak, podkreślał, że działalność Kampusu będzie inspirować nie tylko rozwój gospodarczy regionu, ale też kraju, poprzez powiązanie badań naukowych z implementacją ich wyników do świata biznesu.

Drugi panel dyskusyjny był poświęcony turystyce w nowej, popandemicznej rzeczywistości. O wyzwaniach i szansach, które stoją w najbliższych latach przed tą branżą, jedną z kluczowych dla województwa świętokrzyskiego, mówili m. in. Marcin Piętak, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej i jednocześnie radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a także Piotr Kisiel, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.