W Brukseli trwają negocjacje RPOWŚ na lata 2014 – 2020

W Brukseli trwają negocjacje RPOWŚ na lata 2014 – 2020

Tematyka  przedsiębiorczości, ochrony zdrowia i energetyki – pierwszego dnia negocjacji w Brukseli te obszary omówiono i ustalono w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020. Nasz region w stolicy Unii reprezentują:  marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Grzegorz Orawiec, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Tomasz Janusz oraz dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR Irena Sochacka.

Tematyka dwudniowych negocjacji ( 2 – 3 grudnia) dotyczy obszarów: infrastruktury zdrowotnej i społecznej, publicznej infrastruktury badawczo – rozwojowej, profesjonalizacji usług instytucji otoczenia biznesu oraz gospodarki wodno – ściekowej.

–  We wtorek zakończyliśmy ustalenia w obszarach przedsiębiorczości, ochrony zdrowia i energetyki.  Nasi przedstawiciele, pracownicy urzędu podczas negocjacji prezentują bardzo wysoki poziom szczegółowej wiedzy. Są bardzo dobrze przygotowani – mówił marszałek Adam Jarubas po pierwszym dniu spotkań.

W środę, 3 grudnia w Brukseli będzie Przekazanie koordynacji działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli przez Województwo Świętokrzyskie